Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Drukuj

Obchodzony Dzień Ziemi był okazją zorganizowania w dniu 25 kwietnia 2017 r. II edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu pod patronatem Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”, Nadleśnictwa Grójec oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

 

W konkursie wzięło udział 10 dwuosobowych zespołów. Byli to reprezentanci 5 szkół powiatu grójeckiego: Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem wiedzy dotyczącym stanu środowiska w powiecie grójeckim oraz zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Drugi etap to część praktyczna. Uczniowie wykonywali prace przestrzenne – nadając odpadom ‘drugie życie’.

Po części warsztatowej uczestnicy konkursu oraz nauczyciele mogli wysłuchać prelekcji Pana Piotra Tonderskiego – Dyrektora Biura Związku Natura na temat wykonywanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki odpadami. Drugą prelekcję wygłosił Pan Marcin Ukleja z Nadleśnictwa Grójec przybliżając informacje na temat terenów leśnych.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureaci konkursu: I miejsce – Maciej Piekarniak i Natalia Łoboda z Liceum Ogólnokształcącego w Warce; II miejsce – Daniel Przybylski i Paulina Bebelska z Liceum Ogólnokształcącego w Warce; III miejsce – Katarzyna Rączkowska i Izabela Wąsowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu. Wyróżnienie otrzymali: Monika Gut i Wiktoria Michalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

Dla laureatów konkursu ufundowane zostały dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe przez Związek Międzygminny Natura w Grójcu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Związku Natura, Nadleśnictwa Grójec i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.