Tekst
Login

Osiedle Jutrzenka Drwalew

Kategoria: Ważne informacje

Grójec, dnia 15.06.2015

A jednak można…!

    W dniu 15 czerwca 2015 roku pracownicy Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Mirosław Krawczyński Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Jacek Stykowski - Podinspektor WGO dokonali oględzin, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 poz. 1399,  na terenie Osiedla „Jutrzenka” w Drwalewie.
    Oględziny dotyczyły stanu pojemników na odpady komunalne i selektywne, sposób gromadzenia odpadów przez mieszkańców osiedla oraz ilość zgromadzonego szkła w dzwonach (pojemnikach przeznaczonych na opakowania szklane).

Na terenie osiedla znajdują się dwa gniazda z pojemnikami na odpady:
•    W pierwszym gnieździe znajduje się sześć pojemników 1100 na odpady komunalne, które są oznaczone czarną naklejką z napisem „zmieszane odpady komunalne”, trzy pojemniki 1100 na odpady selektywne oznaczone czerwoną naklejką z napisem „odpady zbierane selektywnie – papier, tworzywa sztuczne, metal” oraz dzwon z przeznaczeniem na opakowania szklane. 
•    W drugim gnieździe znajduje się po pięć pojemników 1100 na odpady komunalne i selektywne, które również są oznaczone odpowiednimi naklejkami plus dzwon na opakowania szklane.
    

 

    Mieszkańcy dla lepszej organizacji gromadzenia odpadów selektywnych dodatkowo oznaczyli pojemniki na odpady selektywne małymi naklejkami z napisami papier, plastik, folia, metal, puszki.
     


    Pomysł zasługuje nie tylko na pochwałę, ale również jest wzorem do naśladowania przez inne wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ponieważ jak widać- jest niezwykle skuteczny.
     

Tak powinny być posegregowane odpady komunalne, a reszta jako tzw. balast powinna trafić do pojemnika na odpady komunalne (zdjęcie powyżej).
     Żałować należy, że jest to  jedno z nielicznych  osiedli z terenu Związku Międzygminnego, którego mieszkańcy rozumieją jak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów, wie i stara się zrozumieć o co w niej chodzi.
    Mieszkańcom Osiedla „Jutrzenka” w Drwalewie gratulujemy prawidłowego gromadzenia odpadów selektywnych, a innym mieszkańcom pozostałych wspólnot i spółdzielni proponujemy brać przykład - bo jak widać „dla chcącego nic trudnego”.