Tekst
Login

Chcieć to znaczy móc … !!

Kategoria: Ważne informacje

Grójec dnia 26.06.2015W dniu 26.06.2015 roku ponownie były podjęte działania w celu oględzin stanu pojemników oraz prawidłowego gromadzenia odpadów selektywnych  zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 poz. 1399, Pan Jacek Stykowski pracownik Związki Międzygminnego pod nazwa „Natura” w obecności Pana Marka Goździołko pracownika firmy Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.  Odział Grójec, dokonywali oględzin tym razem Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Grójcu przy ulicy Orzeszkowej, Olimpijskiej i Zastacyjnej.
Tym razem na wyróżnienie zasługują mieszkańcy WM Orzeszkowej 5, gdzie gromadzenie odpadów selektywnych jest wzorowe. Z racji na mała ilość mieszkańców znajduje się tam małe gniazdo, w którym znajdują się trzy pojemniki 240L. Dwa pojemniki na odpady selektywne oznaczone czerwoną naklejką z napisem „odpady zbierane selektywnie – papier, tworzywa sztuczne, metal” oraz jeden pojemnik na odpady komunalne, które są oznaczone czarną naklejką z napisem „zmieszane odpady komunalne”.

 Jak widać poniżej w pojemnikach znajduje się to co powinno i nic więcej.

Pierwszy pojemnik na odpady selektywne:Drugi pojemnik na odpady selektywne:Pojemnik na odpady komunalne:Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Orzeszkowej 5 podobnie jak we wcześniejszym artykule mieszkańcy Osiedla „Jutrzenka” w Drwalewie dla lepszej organizacji i swojej wygody dodatkowo oznaczyli sobie pojemniki swoimi etykietami z opisem pierwszy pojemnik: papier, folia, drugi pojemnik: odpady organiczne i trzeci pojemnik: szkło, plastik.


Tu też mieszkańcy są świadomi co do terminu segregacji odpadów komunalnych, wiedzą, że to ważna sprawa i dla nich samych i otoczenia, w którym mieszkają. Niestety jest to jak na razie wąskie grono  osiedli z terenu Związku Międzygminnego, którym gratulujemy prawidłowego gromadzenia odpadów selektywnychi tradycyjnie innych mieszkańców wspólnot i spółdzielni zachęcamy do brania przykładu z tych mieszkańców bo jak widać „Można?? Można …”


Przygotował: Jacek Stykowksi