Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Warsztaty edukacyjne pt. ,,Co wiemy o ekorozwoju gminy? Jak mogę w nim uczestniczyć?”

Drukuj

W dniach 16, 19, 23 i 26 października 2015 roku przeprowadzone były warsztaty edukacyjne na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grójcu pod tytułem, „ Co wiem o ekorozwoju gminy? Jak mogę w nim uczestniczyć?”

W warsztatach uczestniczyły cztery grupy młodzieży gimnazjalnej po 25 osób z  Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez pracownika Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” (Jacek Stykowski), uczniowie  poznali inwestycje proekologiczne na terenie gminy, zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz procesy technologiczne po oddaniu zgromadzonych odpadów do Instalacji Mechaniczno Biologicznej RADKOM w Radomiu. Przedstawiono i omówiono Regulamin PSZOK-u, następnie, sposób gromadzenia odpadów na terenie PSZOK-u, omówiono również znaczenie etykiet, znajdujących się na każdym pojemniku na odpady ich indywidualny kod odpadu oraz to, co można w danym pojemniku gromadzić. Uczniowie brali czynny udział odpowiadając na pytania zadawane przez prowadzącego z przyjemnością i dużym uznaniem wskazuje się, że wykazali sporą wiedzę na temat gospodarki odpadami oraz świadomością, iż segregacja u źródła jest bardzo ważna dla środowiska, w którym żyją.