Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Konkurs o Puchar Recyklingu

Drukuj

Z ogromną przyjemnością informujemy iż Związek Międzygminny pod nazwą Natura w Grójcu otrzymał wyróżnienie w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii GMINA RECYKLINGU– efektywność systemów gminnych. Konkurs jest organizowany przez Redakcję "Przeglądu Komunalnego"- ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu a w skład kapituły wchodzą przedstawiciele, m.in. Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cel Konkursu to wyłonienie i nagrodzenie podmiotów, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.
Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w Konkursie jest stosowanie w praktyce przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych dotyczących odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów.
Wręczenie nagród odbyło się na uroczystej Gali w dniu 27 października 2015 r w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO-SYSTEM. Wyróżnienie dla Związku Natura odebrała Edyta Pająk- Z-ca Dyrektora .
Pełna lista laureatów XVI edycji konkursu znajduje się za stronie internetowej http://pucharrecyklingu.pl/
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.