Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Umowy dotacji podpisane

Drukuj

„Program Edukacji Ekologicznej 2015 - W zgodzie z Naturą dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46.866,00 zł”.
W dniu 9 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 0766/15/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Program Edukacji Ekologicznej 2015 – W zgodzie z Naturą”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych, konferencja odpadowa oraz szereg wydawnictw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.„Konkurs z cyklu "Moje spotkanie z Naturą" edycja 1 - 2015 rok dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.999,70 zł”.
W dniu 6 października 2015 roku została podpisana umowa dotacji Nr 0851/15/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Konkurs z cyklu "Moje spotkanie z Naturą" edycja 1 - 2015 rok”.
Konkurs ma na celu: poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony, edukować społeczeństwo na różnych poziomach o stanie środowiska naturalnego i wpływu gospodarowania odpadami na nasze zdrowie oraz poprawę środowiska. Konkurs miał rozbudzić potrzeby szukania rozwiązań zmniejszających ilość odpadów oraz podejmować działania ekologiczne w najbliższym otoczeniu oraz we własnym życiu.
Tegoroczna I edycja konkursu pod hasłem ,,Bliżej Natury” ma również cele poznawcze dla roli i zadań Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”.