Tekst
Login
Nowe zasady segregacji odpadów.
Jak segregować odpady?
   
   kliknij w wybrany worek

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

Na podstawie art. 4a, art. 5 pkt.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), w zw. § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz § 2 pkt 2, 3, 4 Uchwały Nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 marca 2016r., informujemy , że mieszkańcy Związku z nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosownie do powyższych zapisów przypominamy;

Do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone są kolorowe oznakowane worki, tj.;

a) worki żółte – papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania tetra- pak.

b) worki zielone – opakowania ze szkła.;

c) brązowe – odpady zielone, drobne gałęzie itp.

Podczas zbiórek odpadów segregowanych Klient otrzyma worki, w takiej ilości i kolorze jakie zostały wystawione. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków Klient może je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu, w siedzibie Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wskazuje się, że w ramach opłaty, odpady segregowane możemy nieodpłatnie własnym środkiem transportu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w terminach:

- Grójec - Kobylin 1D

Poniedziałek: 9.00 - 17.00 Środa: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 13.00

-Chynów

Poniedziałek: 8.00 - 15.00 Czwartek: 10.00 - 17.00 Sobota: 10.00 - 16.00

- Błędów

Wtorek: 9.00 - 17.00 Czwartek: 9.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 12.00

Dzień Ziemi z Naturą

Drukuj

 

Z okazji obchodzonego w dniu 22 kwietnia Dnia Ziemi - z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu pod patronatem Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” w Grójcu, w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. odbył się konkurs ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych.


Do udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu grójeckiego i białobrzeskiego.

Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkolnym rywalizowało ponad 100 uczniów z 4 szkół. Spośród nich wyłoniono  2-osobowe zespoły z każdej ze szkół biorących udział w konkursie. W drugim etapie międzyszkolnym uczniowie pracowali w parach nad rozwiązaniem części pisemnej a następnie w formie warsztatów uczestnicy wykonywali prace przestrzenne – nadając odpadom ,,drugie życie”.

Konkurs koordynowała Pani Wiesława Płatek ze szkoły ZSP w Grójcu oraz Pani Alina Stańczak z ZSP w Jasieńcu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 20 kwietnia w ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu. Uczestnicy konkursu oraz nauczyciele mogli wysłuchać również prelekcji Pani Edyty Pająk ze Związku ,,Natura” na temat - ,,Po co nam selektywna zbiórka odpadów ?”.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Laureaci konkursu:
I miejsce – LO im. Piotra Skargi w Grójcu: Katarzyna Raczkowska i Izabela Wąsowicz;
II miejsce – ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu: Dorota Spólna i Piotr Potwardowski;
III miejsce – ZSP im. Wincentego Witosa w Jasieńcu: Marlena Zgórzak i Monika Jędruch; Wyróżnienie – ZSP im. Armii Krajowej Obwodu ,,Głuszec” – Grójec w Grójcu: Piotr Karaś i Grzegorz Owczarek.
Dla laureatów konkursu ufundowane zostały dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe przez Związek Międzygminny pod nazwą ,,Natura” z siedzibą w Grójcu.

Zapraszamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.