Tekst
Login

Informacja 10.11.2016r.

Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Błędów w SEKTORZE III (Bronisławów, Wilcze, Średnie, Zalesie, Jakubów, Kacperówka, Wilkonice, Ziemięcin, Trzylatków Parcela, Wilków Pierwszy, Annopol, Czesławin,) odbedzie się 10-11-2016.

Ważne informacje

Informacja na dzień 01-04-2016

Informujemy, że dnia  01-04-2016r. odbędzie się dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych:

  • w gminie Chynów z rejonu 4 (Gaj Żelechowski, Węszelówka, Barcice Rososkie, Dąbrowa Duża, Żelazna, Zadębie, Zalesie, Żelechów, Nowy Żelechów, Janina, Marynin).
  • w gminie Błędów z rejonu 3 (Bronisławów, Wilcze Średnie, Zalesie, Jakubów, Kacperkówka, Wilkonice, Ziemięcin, Trzylatków Parcela, Wilków Pierwszy, Annopol, Czesławin)
  • w gminie Belsk Duży z rejonu VI (Bodzew, Boruty, Grotów, Julianów, Kussy,Tartaczek, Wilczy Targ, Stara Wieś, Wola Starowiejska)
  • w gminie Grójec z nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Piłsudskiego, Laskowa, Słoneczna, Przedstacyjna, Zastacyjna, Krańcowa, Przeskok,Krobowska, Kolejowa,Kopernika.

Ważne informacje

Informacja dot. stawek w 2016r.

Na dzień dzisiejszy w stosunku do 2015 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.
Stawka podstawowa za odpady segregowane wynosi 10,00 zł., natomiast stawka podwyższona za odpady komunalne zmieszane 15,00 zł. (opłata miesięczna za osobę)

Płatności dokonujemy kwartalnie w terminach:

I kwartał- do 15 marca 2016 r.
II kwartał- do 15 maja 2016 r.
III kwartał- do 15 września 2016 r.
IV kwartał- do 15 listopada 2016 r.

Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Związku Międzygminnym pod nazwą Natura:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Kobylin 1D w Grójcu, czynny jest dniach:
Poniedziałek: 9.00 - 17.00;
Środa: 10.00 - 18.00;
Sobota: 9.00 - 13.00;

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chynowie, ul. Główna 92 (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów) czynny jest w dniach:
poniedziałek: 8.00 - 15.00;
czwartek: 10.00 - 17.00;
sobota: 10.00 - 16.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Błędowie (przy targowisku wiejskim) czynny jest w dniach:
wtorek: 9.00 - 17.00;
czwartek: 9.00 - 17.00;
sobota: 8.00 - 12.00.

Ważne informacje

Informacja na dzień 05.01.2016r.

Informujemy, że dnia 05.01.2016 r odbędzie się dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z  nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Sienkiewicza, Orzeszkowej, Wybickiego, Brzechwy, Kwiatu Paproci, Konopnickiej, Graniczna, Tuwima.

Ważne informacje

Harmonogramy na 2016r.

 Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2016r. (zabudowa jednorodzinna) w godzinach 7.00 -21.00

  1. Strefa 1 - Gmina Grójec.
  2. Strefa 2 - Gmina Warka).
  3. Strefa 3 - Gmina Belsk Duży, Gmina Błędów, Gmina Chynów, Gmina Goszczyn, Gmina
    Jasieniec, Gmina Promna.

 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „NATURA”

Grójec
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony ze Spółdzielczej 2 w Grójcu do Kobylina (przy oczyszczalni ścieków)
Czynny w dniach:
Poniedziałek   godz. 9.00-17.00.
Środa godz. 10.00-18.00
Sobota  godz. 09.00-13.00

Chynów
ul. Główna 92 (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów)
czynny poniedziałek: 8.00-15.00; czwartek: 10.00-17.00; sobota: 10.00-16.00.

Ważne informacje