Tekst
Login

Ważne informacje

Informacja o dniu wolnym od pracy


INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2018 Dyrektora Biura Związku
z dnia 15 października 2018 r.
DZIEŃ 2 listopada 2018 r.
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW BIURA ZWIĄZKU.
Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi 27 października 2018 r. (sobota)

Ważne informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie będzie nieczynny.


Informujemy, iż od dnia 16.08.2018r. do dnia 29.08.2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie będzie nieczynny.

Najbliższy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można dostarczać odpady komunalne, to PSZOK Grójec - Kobylin.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ważne informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA informuje, że w biurze Związku przetwarzane są dane osobowe mieszkańców gmin – uczestników Związku.

Ważne informacje

Informacja


Informujemy, iż 27 lutego 2018 roku (wtorek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błędowie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważne informacje

Harmonogramy na 2017r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2017r. (zabudowa jednorodzinna) w godzinach 7.00 -20.00

BIURO ZWIĄZKU INFORMUJE, ŻE NA DOSTARCZONYCH HARMONOGRAMACH NA ROK 2017 WKRADŁ SIĘ BŁĄD, MYLNIE PODANO GODZINY OTWARCIA PSZOK-ów.

POWINNO BYĆ:

GRÓJEC                                                     CHYNÓW                                                                 BŁĘDÓW

Poniedziałek 9.00 – 17.00                      Poniedziałek 8.00 – 15.00                                     Wtorek 9.00 – 17.00

Środa 10.00 – 18.00                             Czwartek 10.00 – 17.00                                        Czwartek 9.00 – 17.00

Sobota 9.00 – 13.00                             Sobota  10.00 – 16.00                                          Sobota 8.00 – 12.00

W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE www.natura.grojec.org.pl ZOSTAŁO TO POPRAWIONE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Kliknij czytaj wiecej...

Ważne informacje

Umowy dotacji podpisane

Warsztaty ,,Akademia Natury” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52 756,24 zł.
W dniu 03.11.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 1177/16/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Warsztaty ,,Akademia Natury”. W ramach projektu przewidziano warsztaty terenowe – ekoakcje w plenerze dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty stacjonarne obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Konkurs ,,Malujemy Naturę. Edycja II, 2016 rok” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 969,79 zł.
W dniu 30.09.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0547/16/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Konkurs ,,Malujemy Naturę. Edycja II, 2016 rok””. Konkurs ma na celu popularyzację ochrony środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi oraz działania edukacyjne w celu selektywnej zbiórki odpadów.

Ważne informacje

Informacja dot. stawek w 2016r.

Na dzień dzisiejszy w stosunku do 2015 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.
Stawka podstawowa za odpady segregowane wynosi 10,00 zł., natomiast stawka podwyższona za odpady komunalne zmieszane 15,00 zł. (opłata miesięczna za osobę)

Płatności dokonujemy kwartalnie w terminach:

I kwartał- do 15 marca 2016 r.
II kwartał- do 15 maja 2016 r.
III kwartał- do 15 września 2016 r.
IV kwartał- do 15 listopada 2016 r.

Wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Związku Międzygminnym pod nazwą Natura:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Kobylin 1D w Grójcu, czynny jest dniach:
Poniedziałek: 9.00 - 17.00;
Środa: 10.00 - 18.00;
Sobota: 9.00 - 13.00;

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chynowie, ul. Główna 92 (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów) czynny jest w dniach:
poniedziałek: 8.00 - 15.00;
czwartek: 10.00 - 17.00;
sobota: 10.00 - 16.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Błędowie (przy targowisku wiejskim) czynny jest w dniach:
wtorek: 9.00 - 17.00;
czwartek: 9.00 - 17.00;
sobota: 8.00 - 12.00.

Ważne informacje