Tekst
Login

Ważne informacje

INFORMACJA na dzień 20.06.2019r.


W związku z przypadającym świętem Bożego Ciała w dniu 20.06.2019 r. (czwartek) informujemy, że odbiór odpadów w Błędowie – rejon 2 nastąpi 19.06.2019 r. (środa)


 

Ważne informacje

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy Biura Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura”


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Związku Nr 8/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, informujemy że Związek Międzygminny ,,Natura” w dniach 11.06.2019r. – 14.06.2019r. czynny jest w godz. 7.30 - 14.00.


 

Ważne informacje

Informacja o dniu wolnym 21 czerwca 2019 r.


Informacja o dniu wolnym 21 czerwca 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Dyrektora Biura Związku

z dnia 28 maja 2019 r.

DZIEŃ 21 czerwca 2019 r.

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW BIURA ZWIĄZKU.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi 1 czerwca 2019 r. (sobota)


 

Ważne informacje

Jaka jest wysokość opłat?


UCHWAŁA NR 1/7/18

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Zgromadzenia Nr I-7-18 >> Czytaj więcej


 

Ważne informacje

Odbiór choinek ze Wspólnot i Spółdzielni

logonatura
Choinki ze Wspólnot i Spółdzielni na terenie Związku odbierane będą 26.01.2019r.(sobota).
Prosimy o wystawienie w altanach przy pojemnikach.
NIE WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW!!

 


 

Ważne informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA informuje, że w biurze Związku przetwarzane są dane osobowe mieszkańców gmin – uczestników Związku.

Ważne informacje

Umowy dotacji podpisane

Warsztaty ,,Akademia Natury” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52 756,24 zł.
W dniu 03.11.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 1177/16/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Warsztaty ,,Akademia Natury”. W ramach projektu przewidziano warsztaty terenowe – ekoakcje w plenerze dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty stacjonarne obejmujące dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Konkurs ,,Malujemy Naturę. Edycja II, 2016 rok” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 969,79 zł.
W dniu 30.09.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0547/16/EE/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Konkurs ,,Malujemy Naturę. Edycja II, 2016 rok””. Konkurs ma na celu popularyzację ochrony środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi oraz działania edukacyjne w celu selektywnej zbiórki odpadów.

Ważne informacje