Tekst
Login

Ważne informacje

Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji - nieruchomości zamieszkałe(osoby fizyczne)

Deklaracje można składać:

 
Deklaracje można składać osobiście w siedzibie biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 23 oraz w siedzibie urzędu właściwego dla Gminy wchodzącej w skład Związku  (z wyjątkiem Gminy Grójec).

Lista Gmin wchodzących w skład Związku:

  1. Gmina Belsk Duży;
  2. Gmina Błędów;
  3. Gmina Chynów
  4. Gmina Goszczyn;
  5. Gmina i Miasto Grójec;
  6. Gmina Jasieniec;
  7. Gmina Promna;
  8. Gmina Warka;

Zgodnie z litera prawa w terminie 14 dni od zamieszkania w nowej nieruchomości należy złożyć deklarację
Deklaracje można przesłać za pośrednictwem  poczty  do Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” na adres:
Związek Międzygminny „NATURA”
ul. Mszczonowska 23
05-600 Grójec

Pobierz druk deklaracji >>deklaracja DO-1<<

Ważne informacje

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

UWAGA MIESZKAŃCY !!


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych będzie podany na stronie internetowej Związku Międzygminnego natura.grojec.org.pl po rozstrzygnięciu przetargu do 30.12.2013r.

Ważne informacje

Informacja 03.03.2017r.


Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

WPŁATY można dokonać także przelewem wpisując indywidualny nr. konta bankowego.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo lub telefonicznie.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.

Ważne informacje

Informacja na dzień 20.05.2017r.

INFORMACJA

W dniu 20 maja 2017 r. podczas Święta ,,Kwitnących Jabłoni” w godz. 10.00 – 14.00 będzie możliwość odebrania książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stoisku Związku Międzygminnego Natura (Plac Wolności).

Ważne informacje

Natura na Święcie ,,Kwitnących Jabłoni”


W sobotę 20 maja, podczas drugiego dnia święta ,,Kwitnących Jabłoni” Związek Międzygminny Natura miał możliwość przygotowania stoiska informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Grójca oraz sąsiadujących gmin.

Plenerowa impreza była doskonałą okazją do zaprezentowania naszej eko-akcji, której celem było m. in.: zapoznanie z możliwościami segregacji odpadów we własnym domu, uświadomienie potrzeby ograniczenia ilości odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku oraz poznanie możliwości pozbycia się posegregowanych odpadów w najbliższej okolicy.

Ważne informacje