Tekst
Login

Ważne informacje

Informacja 03.03.2017r.


Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane w książeczce opłat.

WPŁATY można dokonać także przelewem wpisując indywidualny nr. konta bankowego.

Informację o nr. konta inwidualnego można otrzymać w Biurze Związku, e-mailowo lub telefonicznie.

Wpłaty dokonane na konta główne związku zostaną przeksięgowane na inwidualne konta.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym Grójec oraz w Banku Spółdzielczym Grójec oddział w Błędowie są pobierane bez prowizji bankowej.

Ważne informacje

Informacja na dzień 20.05.2017r.

INFORMACJA

W dniu 20 maja 2017 r. podczas Święta ,,Kwitnących Jabłoni” w godz. 10.00 – 14.00 będzie możliwość odebrania książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stoisku Związku Międzygminnego Natura (Plac Wolności).

Ważne informacje

Natura na Święcie ,,Kwitnących Jabłoni”


W sobotę 20 maja, podczas drugiego dnia święta ,,Kwitnących Jabłoni” Związek Międzygminny Natura miał możliwość przygotowania stoiska informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Grójca oraz sąsiadujących gmin.

Plenerowa impreza była doskonałą okazją do zaprezentowania naszej eko-akcji, której celem było m. in.: zapoznanie z możliwościami segregacji odpadów we własnym domu, uświadomienie potrzeby ograniczenia ilości odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku oraz poznanie możliwości pozbycia się posegregowanych odpadów w najbliższej okolicy.

Ważne informacje